w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده: صباح ساعدی اصل
استاد راهنما: محمدکاظم رحمان ستایش
استاد مشاور: -
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1392
مکان دفاع: دانشگاه قم

 چکیده:

 کاربرد روش تفسیر در مورد قرآن کریم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به عبارت دیگر پیمودن روش صحیح تفسیری موضوعیت دارد و شناخت روش‌ها و گرایش‌های تفسیری برای مفسر قرآن و پژوهشگران در این عرصه لازم است. در کنار روش‌ها، گرایش‌های تفسیری قرار دارد که از تخصص مفسر سرچشمه می‌گیرد و حاصل آن به وجود آمدن تفاسیر با صبغه‌های مختلف است که در این صورت روش برخورد مفسران با آیات متفاوت می‌شود و نتایج مختلفی هم از آیات گرفته می‌شود. به همین دلیل یکی از موضوعات مهم قرآن که عبارت است از آیات الاحکام عبادی را در تفاسیر عرفانی که روش و رویکرد خاصی به آیات قرآن دارند، در پنج فصل مورد تحلیل قرار دادیم. فصل اول شامل کلیات و مفاهیم است که به بیان مسئله، سؤالات تحقیق، روش تحقیق، اهداف و ضرورت تحقیق و غیره می‌پردازد و تفاسیر عرفانی را معرفی و آیات الاحکام را توضیح می‌دهیم. فصل دوم به اولین آیات الاحکام عبادی یعنی طهارت مربوط می‌شود و شامل مقدمه، بررسی انواع طهارت «وضو، غسل و تیمم»، توابع طهارت «احکام آب‌ها، احکام حیض، برطرف کردن نجاست از لباس» و بیان احکام طهارت است. فصل سوم و چهارم به نماز اختصاص دارد و شامل مقدمه برای معرفی موضوع، بیان مقدمات نماز مانند وجوب آن و ذکر مواقیت و ذکر قبله، ذکر انواع نماز از جمله نماز نافله، جمعه، جماعت، میت و ... است. فصل چهارم احکام مربوط به روزه را بیان می‌کند که شامل مقدمه، وجوب روزه، علامت اول ماه و نیت است. فصل پنجم مربوط به احکام مالی خمس و زکات است که در آن به بررسی وجوب خمس و زکات و گیرندگان زکات می‌پردازیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط