حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی روز سه شنبه 7 آذر 96 در ادامه نشست های تاریخ کلام، به بیان نکاتی در مورد خلقت انوار و ارواح پاسخ گفت و در جلسه 14 آذر به ادامه مبحث تاریخ کلام پرداخت.

 

فایل صوتی نشست تاریخ کلام 7 آذر 96

فایل صوتی نشست تاریخ کلام 14 آذر 96