جستجو -مجموعه ها
جستجو - برچسب ها
Search SEO Glossary
plg_search_rsticketsprocontent
plg_search_newsfeeds
Search - K2
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - محتوا
جستجو - تماس ها
جستجو - وب لینک ها
نویسنده مقاله: محسن حسن پور
منتشر شده در: بینات
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: زمستان 1393 ، شماره 4
چكيده:
اسلام با ظهورش به زنان تولد جديدى بخشيد و قانون تساوى زن و مرد را در ارزشهاى الهى و اجتماعى اعلان كرد و معيار فضيلت و برترى را در تقوا و پرهيزگارى دانست و حقوق هر يك را محترم شمرد.  برخى؛انتقادات نابجايى از شريعت اسلامى به سبب حقوق زنان در اسلام دارند. اما مسلم است كه اين ادعاهاى نا بحق،يا به سبب كج فهمى  احكام حقيقى اسلام است يا غرضمندانه است،در واقع اسلام حقوق زنان را پاس داشته و بالاترين احترام را به زن مىگذارد. 
 در اين مقاله ضمن بررسى نقش و جايگاه زن در اجتماعات قبل از اسلام،با شيوه كتابخانه اى به بررسى روشنفكرى نقش و مشاركت اجتماعى سياسى زنان از  ديدگاه قرآن كريم و سپس به جايگاه زن در روابط اجتماعى ،اخلاقى و اقتصادى پرداخته ايم.
كليد واژه ها:اسلام،اجتماع،زن،مشاركت،حجاب.
 
 
 

مطالب مرتبط

لیست مطالب انتخابی

+

لیست انتخاب شده: علاقه مندی ها

هنوز چیزی انتخاب نکردید!