plg_search_jcomments
Search SEO Glossary
Search - K2
Search - RSTickets! Pro Knowledgebase
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - مداخل
نویسنده مقاله: صادق سلطان پور
منتشر شده در: مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه
رتبه مقاله: نامشخص
سال،شماره: پاییز 1395، سال دوم - شماره 3

چکیده مقاله:

اخذ به شغعه یکی از اسباب تملک قهری، استثنایی بر قاعده تسلیط بوده بنابراین باید در موارد متیقن حکم به آن داد. شرایط موضوع شفعه برای ایجاد حق شفعه عبارتند از، غیرمنقول بودن، قابل تقسیم بودن، منحصر بودن مالکیت بین دو شخص، مشاع بودن مالکیت، منتقل شدن به قصد بیع . شرایط شفیع نیز عبارت است از، اهلیت داشتن، مسلمان بودن، مالک بودن قبل از بیع و استمرار آن تا هنگام اخذ به شفعه و قادر بودن به پرداخت ثمن. حق شفعه ایجاد شده، فوری، قابل اسقاط، غیرقابل تجزیه، قابل انتقال قهری و غیرقابل انتقال اختیاری می باشد. سقوط حق شفعه به اسقاط اختیاری و سقوط قهری تقسیم می شود. انصراف شفیع از حق شفعه قبل از بیع و ایجاد حق، انصراف شفیع از حق شفعه بعد از بیع و ایجاد حق و صلح شفیع با مشتری بعد از بیع و ایجاد حق از اسباب اسقاط اختیاری حق شفعه می باشد. ناتوانی شفیع در تادیه ثمن، اطلاع شفیع از وجود حق شفعه و فوریت آن و تسامح در اخذ به شفعه و تلف حکمی حصه فروخته شده قبل از اخذ به شفعه، از موارد سقوط قهری حق شفعه می باشد.
کلیدواژه‌ها:
حق شفعه، شفیع، اخذ به شفعه، سقوط حق شفعه

  pdf دانلود مقاله بررسی تطبیقی حق شفعه در فقه اهل سنت و حقوق ایران (361 KB)

مطالب مرتبط

لیست مطالب انتخابی

+

لیست انتخاب شده: علاقه مندی ها

هنوز چیزی انتخاب نکردید!