w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث

خلافت انسان از خدای بی‌مانند از اصول مسلم قرآنی است. خلافت مقتضی سنخیت خلیفه و مستخلف‌عنه است و تا خلیفه ویژگی‌های مستخلف‌عنه را نداشته باشد نمی‌تواند خلافت کند. خلیفة خداشدن مستلزم شناخت اسما و صفات الهی و تخلق به آن می‌باشد، چنان‌که پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: به اخلاق خدایی متخلق شوید. تربیت اخلاقی با رویکرد قرآنی به معنای متخلق‌ساختن به اخلاق الهی است. کتاب حاضر مبانی، اهداف، اصول و روش‌های تربیت اخلاقی با رویکرد قرآنی را بررسی و تحقیق کرده است.

 

Untitled.jpg3

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط