• امام حسن (ع) : مَنْ عَبَدَ اللّهَ عَبَّدَ اللّهُ لَهُ کُلَّ شَیْء؛
    کسی که خدا را اطاعت و عبادت کند، خداوند همه چیز را مطیع او گرداند
    تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)، ص 327