• امام جواد (ع) : لا يَضُرُّكَ سَخَطُ مَن رِضاهُ الجَورُ؛
    خشم كسى كه خشنودی‌اش ستم گرى است، به تو زيان نمی‌رساند.
    نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، ص 137