• پیامبر (ص) : أَحْزَمُ النَّاسِ أَكْظَمُهُمْ لِلْغَيْظ؛
    در فروبردن خشم از ديگران بيشتر است، از همه‌کس دوراندیش‌تر است.
    من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 396