• پیامبر (ص) : اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّه‏؛
    از فراست مؤمن بترسيد كه چيزها را با نور خدا می‌نگرد.
    کافی (ط-الاسلامیه)، ج 1، ص 218، ح 3