• امام على (ع) : لا تَعِدَنَّ عِدَةً لاتَثِقُ مِن نَفسِكَ بِانجازِها؛
    وعده‌ای نده كه از وفاى به آن اطمينان ندارى.
    غررالحکم و دررالکلم، ص 751