نشست «تولید و تجارت پوشاک در شبه جزیره عربی پیش از اسلام» با ارائه حجت الاسلام احمد فلاح زاده، حجت الاسلام مجید دهقان و حجت الاسلام محمد عشایری 16 بهمن 96 ساعت 10 صبح در قم، مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار می گردد.