نشست تخصصی با عنوان «مواجه اهل بیت (ع) با جریان های مختلف شیعه» روز 2 بهمن 96 با سخنرانی دکتر احمد پاکتچی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در این دانشگاه برگزار شد.