plg_search_jcomments
Search SEO Glossary
Search - K2
Search - RSTickets! Pro Knowledgebase
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - مداخل
نویسنده: فرحناز میری زاده
استاد راهنما: عبدالوهاب شاهرودی
استاد مشاور: سید احمد امام‌زاده
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1391
مکان دفاع : دانشگاه تربیت‌معلم

 چکیده:

 موضوع زن و مسائل مربوط به آن مانند؛ آفرینش، پوشش و ازدواج، یکی از مباحث قابل توجه در کتاب مقدس و قرآن است. قرآن کریم، خلقت «حوا» را مانند «آدم» نوظهور و مستقل می‌داند، وبر تصور اغوای آدم توسط حوا خط بطلان کشیده است که این باور، زمینه‌ی استقلال شخصیت و انسانیت زن ست. ولی عهدین آفرینش ام‌البشر را بعد از «آدم» از (دنده‌ی) «آدم» و در خدمت او می‌داند و مقامی فروتر را برای وی به تصویر کشیده‌اند. در متون عهدین، گناه نخستین بشریت به «حوا» نسبت داده شده است و زن را عاملی شیطانی برای فریفتن مرد می‌دانند. ولی قرآن، شیطان را عامل وسوسه و هبوط آن دو دانسته و زن و مرد را در گوهر انسانیت و مراتب کمالی همتا می‌داند وبری حفظ این گوهر، هر سه آئین الهی، هماهنگ با فطرت آدمی، گرایش به پوشش را به‌عنوان اصلی پسندیده مطرح می‌کنند و به حجاب ظاهری همراه با حجاب باطنی، در جهت تأدیب نفس توجه داشته‌اند، البته نگاه عهدین به این موارد نگاهی افراطی است. در دین اسلام، حجاب و وقار زن عاملی برای ترغیب افراد به ازدواج می‌باشد، پیوند خانواده از نگاه عهد قدیم و قرآن اهمیت زیادی دارد ولی در عهد جدید، افراد به زندگی انفرادی تشویق می‌شوند واصل ازدواج، از باب دفع افسد به فاسد، جایز است.

کلیدواژه‌ها: تورات، انجیل، قرآن، آفرینش، حجاب، ازدواج.

فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در چهار فصل ارائه شده است:
فصل اول: «کلیات»
* مسئله‌ی تحقیق
* فرضیه‌های تحقیق
* روش تحقیق
* اهداف تحقیق
* پیشینه‌ی تحقیق
* مشکلات تحقیق
* تعریف اصطلاحات
فصل دوم: «آفرینش زن عهدین و قرآن»
* آفرینش زن از نگاه عهد قدیم
* آفرینش زن در عهد جدید
* آفرینش زن از نگاه قرآن
فصل سوم: «حجاب در عهدین و قرآن»
* حجاب و پوشش در عهد قدیم
* حجاب در عهد جدید
* حجاب در قرآن
فصل چهارم: «ازدواج در عهدین و قرآن»
* ازدواج در عهد قدیم
* ازدواج در عهد جدید
* ازدواج در قرآن
نتیجه‌گیری.

لیست مطالب انتخابی

+

لیست انتخاب شده: علاقه مندی ها

هنوز چیزی انتخاب نکردید!