w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: منيره گلپور ، امراله مصطفي زاده ، حميدرضا خراسانی
منتشر شده در: اسلام و سلامت
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: پاييز 1393 , دوره 1 , شماره 3

چکیده

سابقه و هدف: عوامل روحي و رواني در کنار اجزاء مختلف بدن از جمله سيستم ايمني، سيستم عصبي، سيستم اندوکرين و سيستم گوارش مي تواند در سلامت انسان نقش مهمي ايفا کند. با توجه به آيات قرآني، روايات، احاديث و دستور العمل هاي اسلامي مي توان به ارزش و جايگاه ويژه سلامت در دين مبين اسلام پي برد. يکي از احکام متعالي اسلامي «روزه داري» است که مانند نماز و ساير احکام الهي از اهميت بسزايي در رشد و تعالي فردي و اجتماعي انسان برخوردار مي باشد. دين مبين اسلام روزه داري را اسباب سلامت جسم و روح انسان بيان داشته که به طور مستقيم در آيات قرآن و بسياري از روايات اسلامي به آن اشاره شده است. امروزه سازمان بهداشت جهاني نيز معنويت را يکي از ابعاد مهم سلامتي بر شمرده و به اهميت تاثير گذاري آن بر سلامت، بيش از پيش تاکيد دارد. ما نيز در اين مقاله مروري در صدد آنيم تا با توجه به آيات قرآني، روايات و احاديث اسلامي و يافته ها و مقالات معتبر علمي و پژوهشي به بررسي اثر روزه داري به عنوان يکي از احکام مهم و والاي اسلامي بر سلامت جسم و روح انسان و ارتباط اين دو با افزايش سطح ايمني بدن و در نتيجه ارتقاء سطح سلامت بپردازيم. مواد و روش ها: در اين پژوهش مروري، براي بررسي ارتباط بين روزه داري با سلامت جسمي و معنوي و تاثير آن بر افزايش سطح ايمني، از آيات قرآن کريم، احاديث ديني، کتب و منابع معتبر ديني و همچنين کتب و مقالات معتبر علمي- پژوهشي استفاده شده است. يافته ها: در آيات متعدد قرآني و احاديث شريف و کتب معتبر ديني به اهميت روزه داري و ارتباط آن با سلامت جسم و روح اشاره شده است. در سوره الطارق آيه 4 به سيستم ايمني اشاره شده است اما با توجه به شواهد علمي مي توان بر نقش روزه داري در ارتقاء سيستم ايمني و سلامت تاکيد کرد. نتيجه گيري: مزاياي معنوي روزه داري که در ارتباط با اعتقادات مذهبي و باور هاي ديني فرد روزه دار است بسيار با اهميت تر از تاثيرات فيزيکي آن بر سلامت جسم بوده و مي توان گفت که هدف اصلي روزه داري مي باشد. در اين ميان بسياري از تحقيقات نشان دهنده تاثير معنوي و مادي روزه داري بر ارتقاء سطح سيستم ايمني مي باشد. با توجه به تعريف سلامت از ديدگاه سازمان بهداشت جهاني و در نظر گرفتن معنويت به عنوان بعد چهارم سلامتي، بايد جنبه هاي معنوي روزه داري و ارتباط آن با افزايش سطح سلامت، بيشتر مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در مراکز آموزشي و علمي به اهميت روزه داري از ديدگاه سلامت معنوي و تاثير آن بر افزايش سطح ايمني بدن بيشتر از پيش پرداخته شود.

 

  دانلود مقاله روزه داری و سیستم ایمنی از منظر قرآن مجید و احادیث

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط