w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: اکبر قربانی
منتشر شده در: پژوهش‌نامه اخلاق
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: پاییز 1387، شماره 1، (9 صفحه - از 106 تا 114)

چکيده:
در بررسی علّت خوب یا بد شدن کارهای «ارادی ـ اختیاری» انسان، دو نظریه معروف «حسن و قبح الهی» و «حسن و قبح ذاتی» مطرح‌شده است که هرکدام در فرهنگ اسلامی مسیحیت طرفدارانی دارد. یکی از اشکالات مهم «حسن و قبح ذاتی» این است که اگر کارها ذاتاً خوب یا بد هستند و امرونهی الهی تأثیری در خوبی یا بدی کارها ندارد، چگونه مي‌توان امر خدا به ابراهیم برای ذبح فرزندش و نیز پذیرش این امر را توجیه کرد؟ کرکگور در کتاب ترس‌ولرز به این مسئله پرداخته و کوشیده است تا با تحلیل روان‏شناختی شخصیت ابراهیم و اسحاق، پذیرش بی‌چون‌وچرای آنان نسبت به امر الهی را تبیین نماید. او با تفکیک سه مرحله «استحسانی، اخلاقی و دینی» در زندگی انسان‌ها و با قرار دادن ابراهیم و اسحاق در مرحله دینی، تسلیم و پذیرش محض ایشان را تحلیل کند.

pdf دانلود مقاله بررسی دیدگاه کرکگور در مسئله قتل نفس زکیه (136 KB)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید