w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: عفیفه حامدی
منتشر شده در: مطالعات قرآنی
رتبه مقاله: علمی- ترویجی
سال،شماره: زمستان 1392، دوره 4، شماره 16

چکیده:
يكي از مهم ترين دغدغه هاي بشري در طول حياتش مساله جاودانگي و فناناپذيري وي بوده است، جاودانگي نفس يكي از مسائل اساسي در اسلام مي باشد، كه رويكردهاي مختلف فلسفي و كلامي را به دنبال داشته است؛ و با تجرد نفس و بحث معاد ارتباط تنگاتنگي دارد. در قر آن كريم نيز آيات زيادي دلالت براين مساله دارد، يعني هم به معاني مختلف نفس و تجرد آن اشاره كرده، و هم به بحث جاودانگي و معاد، چه جسماني وچه روحاني، پرداخته، وآن را امري فطري دانسته است. هدف اين مقاله تاكيد بر اين موضوع است كه ميل به جاودانگي فطري و طبيعي است، و همه اديان به اين قضيه اذعان دارند اما در شكل هاي مختلف. اين مقاله موضوع را از نگاه فلسفه و كلام اسلامي و با تاكيد بر آيات و روايات مورد بررسي قرار مي دهد.

کليدواژگان: نفس، جاودانگی، تجرد نفس، روح، قرآن كريم، فلسفه اسلامی

 

دانلود مقاله جاودانگی نفس در اسلام با تأکید بر آیات قرآنی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط