w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: سیف الله صرامی ، حسن علی علی اکبریان
منتشر شده در: مجله مطالعات فقه معاصر
رتبه مقاله: علمی-تخصصی
سال،شماره: پاییز و زمستان ۱۳۹۶، شماره ۲ (دوره دوم)

چکیده:

قاعده نفی ظلم، موضوع یک نشست علمی در موسسه «مفتاح کرامت» است که توسط استاد صرامی، مطرح و از سوی استاد علی اکبریان مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این نشست به دلیل باور ارائه کننده بحث به متفاوت بودن «عدالت» و «نفی ظلم» در مقام استنباط، به جای سخن از قاعده عدالت، از قاعده نفی ظلم سخن گفته شده و این نتیجه به دست آمده که اولا: نمی توان بر اساس تشخیص عقلایی، حکم شرعی را استنباط و اثبات کرد و ثانیا: در قاعده فقهی نفی ظلم، تشخیص عقلایی ظلم نسبت به اصل یک حکم، اعتباری ندارد؛ ولی نسبت به اطلاق یا عموم آن معتبر است. پس تشخیص عقلایی از ظلم می‎تواند اطلاق یا عموم دلیل یک حکم را در شرایط خاصی، از اعتبار بیندازد.
کلیدواژگان:
قاعده فقهی ، نفی ظلم ، عدالت ، لاحرج ، لاضرر ، عرف
دانلود مقاله قاعده نفی ظلم

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید