w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: محسن رفعت
منتشر شده در: مطالعات فهم حدیث
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: بهار و تابستان1399/ شماره2

چکیده

مقتل الحسین (ع) موجود در بحارالأنوار علی‌رغم این‌که در غالب گزارش‌ها با گزارشِ ابومخنف موجود در کتاب شیخ مفید یکی است، اما مؤلف کوشیده نسبت به گرد‌آوری روایاتی دیگر از مقاتل روایی روی آورَد. این مقتل ضمن دربرداشتن اخبار متفرد نسبت به دیگر متون روایی، در برخی موارد با وقایع مسلّم و یا روایات تاریخی دیگر ناسازگار بوده و در مواردی شأن امام معصوم (ع) و یا خاندان معصومان (ع) خدشه‌دار شده به گونه‌ای که پایه و اساسی برای نقل علمای شیعی در قرن معاصر شده است. این مقاله می‌کوشد با رویکردی توصیفی- تحلیلی، روایاتی را که نخستین‌بار در میان روایات عاشورایی جای گرفت، ارزیابی نماید و از این رهگذر برخی از هجمه‌های تحریفی آن را در سنجه نقد قرار دهد.

کلیدواژه‌ها: بحارالأنوار، علامه مجلسی، مقتل الحسین (ع)، روایات عاشورایی، تحریفات

 

pdf دانلود مقاله روایات عاشورایی بحارالأنوار علامه مجلسی در بوته نقد و بررسی (347 KB)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید