w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: سید محمد حسین موسوی، محسن مرسلپور ، هادی زینی ملک آباد
منتشر شده در: سیره پژوهی اهل بیت علیهم السلام
رتبه مقاله: علمی- ترویجی
سال،شماره: دوره 5، شماره 9 پاییز و زمستان 1398

چکیده

حکومت علوی مهمترین الگو برای برقراری عدالت است. این الگو در جنبه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابل پیروی است. در هر کدام از این ابعاد مؤلفه‌های مهمی در سخنان و کردار امام علی وجود دارد. این مقاله به دادگری و نقش آن در جامعه اسلامی می‌پردازد. سوال اصلی مقاله این است که امام علی در برابر نابرابری‌ها و تضاد اجتماعی چه موضعی اتخاذ می‌کردند؟ و با توجه به اصول حکمرانی حضرت در این زمینه چگونه می‌توان از ایشان پیروی کرد؟ این پژوهش با بررسی تحلیلی داده های تاریخی منابع دست اول و با توجه به گفتار و کردار حضرت که در نهجالبلاغه انعکاس یافت به بررسی جایگاه عدالت در اقوال و افعال امیرالمؤمنین پرداخته است. بر این اساس نشان داده شد دادگری محور اندیشه و عمل امام علی در برابر نابرابری‌های اجتماعی بوده و این مهم به خوبی در نهج‌البلاغه منعکس شده‌است.

کلیدواژه‌ها:امام علی، جامعه اسلامی ، عدالت ،نابرابری اجتماعی ، نهج‌البلاغه

 

pdf دانلود مقاله اصول حکم‌رانی امام علی (ع) در برابر نابرابری اجتماعی (254 KB)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط