w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: حسینعلی عربی
منتشر شده در: معرفت
رتبه مقاله: علمی- ترویجی
سال،شماره: مهر 1398/ شماره 262

چكيده
مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی، در سال‌های اخیر به پدیده منحصربه‌فردی تبدیل شده که موجب تحير جهانيان گرديده است. این اجتماع عظیم بشری، فرصت و تهدیدهای بسياري را به دنبال داشته که شايسته است از سوی متخصصان علوم مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. یافته‌های پژوهش حاکی از اين است که مراسم اربعین، یک فرصت و سرمایة عظيم اجتماعی براي جهان اسلام است که کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی، نظامی و امنیتی پرشماري دارد. ازجملة کارکردهای اجتماعی این اجتماع عظیم بشری، می‌توان به نمایش اقتدار جهان اسلام، رساندن پیام‌های عاشورا به جهانیان، دیدار چهره به چهره مسلمانان و افزایش هم‌افزایی در زمینه‌های گوناگون، کاهش کشمکش‌ها و اختلافات اشاره کرد. در این پژوهش، گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و مشاهده‌ای صورت گرفته و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده است.
كليد‌واژه‌ها: زیارت اربعین، پیاده‌روی اربعین، کارکرد آشکار و پنهان، همبستگی اجتماعی، سرمایه اجتماعی.

 

pdf دانلود مقاله پياده‌روي اربعين حسينى؛ جايگاه و كاركردها (1.03 MB)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط