w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: محمد رنجبر حسینی، نجمه صنعتیان
منتشر شده در: پژوهشنامه معارف حسینی
رتبه مقاله: علمی-تخصصی
سال،شماره: پاییز 1396/ شماره 7

چکیده

یکی از زیارت نامه های معتبر در زیارت امام حسین(ع)، زیارت نامه اربعین آن حضرت است که در روز اربعین خواندن آن بسیار سفارش شده تا جایی که طبق روایت امام حسن عسکری(ع) یکی از علامت های مؤمن، زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین شمرده شده است. این زیارت نامه گنجینه ای ناب در باب شناخت آموزه امامت ولایت است. در این نوشتار برآنیم تا با تحلیل فرازهایی از این زیارت نامه، این آموزه شیعی - یعنی اعتقاد به امام به عنوان حجت خداوند بر خلقش – و اوصاف ویژگی های او را بازشناسیم.

کلیدواژه ها: زیارت نامه اربعین، حجت الهی، وصی، ولی، شرافت نسبی، عصمت.

 

pdf دانلود مقاله تحلیل آموزه امامت در زیارت نامه اربعین (695 KB)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط