w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: نعمت الله صفری فروشانی، مسلم کامیاب
منتشر شده در: انتظار موعود
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: زمستان1395/ شماره 55

چکیده

چیستی و تنوع ترفندهای مدعیان مهدویت، از جمله پرسمان های فربه و اندیشه خیز در عرصه مطالعاتی مهدویت است . با وجود رویکرد فراگیر به پدیده مدعیان، کاوش‌ها در زمینه ترفند شناسی مهدویت اندک و این مقوله با رویکرد روان‌شناختی مورد مطالعه قرار نگرفته است. این جستار با اذعان به اهمیت موضوع و با رسالت بررسی ترفند های مدعیان مهدویت در ایران معاصر و با روش توصیفی – تحلیلی به فرجام رسیده است.
برخی از مستندات، نظیر فایل های صوتی و تصویری، پروند‌ه‌های قضایی مورد اهتمام نگارنده بوده است. مغز شویی، مظلوم نمایی، و ایجاد شخصیت کاذب، از جمله مهم‌ترین یافته های این پژوهه در ترفند شناسی روان شناختی مدعیان است .

کلیدواژه‌ها: مهدویت، مدعیان دروغین، ترفندشناسی، ایران معاصر، روان‌شناسی، جذب، پایایی.

 

 

pdf دانلود مقاله ترفندهای روان شناختی مدعیان دروغین مهدویت، در ایران معاصر (468 KB)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط