w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: رمضان محمدی، یاسر آقامحمدی
منتشر شده در: پژوهنامه علوی
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: بهار و تابستان 1397/ شماره 17

چکیده

مقاله حاضر با عنوان «تدابیر اقتصادی درسیره حضرت علی(ع)» با هدف کشف و توصیف چگونگی سیره اقتصادی آن حضرت با تاکید بر دوران حکومت چهار ساله آن حضرت به خامه نگارش در آمده است . برای دستیابی به این هدف از روش مطالعات اسنادی و تحلیلی در بین متون کهن و دست او مرتبط با تاریخ سیره آن حضرت بهره گرفته شده است. طبق یافته ها می توان گفت : آن حضرت با استفاده از خمس، زکات، انفال و سایر منابع مالی که در اختیار داشتند، هم چنین با پیش گرفتن سیاست قناعت، نظارت مستمر، پرهیز از اسراف، گسترش اشتغال مولد در صنعت و کشاورزی، احداث نخلستان های مختلف، توسعه صنعت شهر سازی، حمایت از کسب و کار حلال، برابری حقوق و رفع تبعیض درتوزیع امکانات عمومی بر آمدند. راهکارهای توسعه اقتصادی آن حضرت توانست فراگرد جامعه‌پذیری را توسعه و کاستی‌های آن را جبران و زندگی عادی مردم را از اختلال نجات دهد.

کلیدواژه‌ها: سیره، معیشت، تدابیر اقتصادی، ارتقاء، توسعه، امیرالمؤمنین علی(ع).

 

pdf دانلود مقاله تدابیر،ارتقاء و توسعۀاقتصادی در سیرۀ امیرالمؤمنین علی(ع) (264 KB)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط