w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: سعید ابوالقاضی؛ سید صدرالدین موسوی جشنی؛ میثم فرهنگیان
منتشر شده در: علوم حدیث تطبیقی
رتبه مقاله: علمی-تخصصی
سال،شماره: بهار و تابستان1397/ شماره8

چکیده

مدیریت اسلامی، توان اداره نمودن یک مجموعه، برای رسیدن به اهدافی مشخص، طبق اخلاق و توحید اسلامی است. از آنجا که یکی از بخش‌های مهم مدیریت، اخلاق مدیریتی است و به این مهم، کمتر پرداخته شده، این نوشتار با استفاده از سیره و احادیث امام رضا(ع) که نقش بسیار پررنگی در تبیین مدیریت اخلاقی برای نسل‌های مختلف دارد، کوشیده است، بخشی از این خلا را پر کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، مدیر باید شرایط خاصی مانند علم، بردباری، اخلاق نیکو و خداترسی در تمامی بخش‌های مدیریتی را داشته باشد و وظیفه‌شناس و متواضع برخورد کند و با تلاش و برنامه ریزی به اهداف سازمان کمک کند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و جمع آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای از کتب شیعی انجام شده است و از احادیث امام رضا(ع) نکات مدیریتی استخراج و روشن سازی شده است.

 

کلیدواژه ها: امام رضا(ع)، مدیریت، اخلاق، اسلام، سازمان

 

 

دانلود مقاله نقش سیره و احادیث امام رضا(ع) در ساماندهی اخلاق مدیریتی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط