• امام على (ع) : الْمُریبُ اَبَدا عَلیلٌ؛
    آدم بدبین، همیشه بیمار است.
    غررالحكم، ص 48