• امام على (ع) : اَلاسرافُ مَذمومٌ فى كُلِّ شَىْ‏ءٍ إِلاّ فى أَفعالِ البِرِّ؛
    اسراف در هر چيزى ناپسند است، مگر در كارهاى خير.
    غررالحکم و دررالکلم، ص 107