w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده: زینب مشکانی
استاد راهنما: محمد امین فرد
استاد مشاور: حسین ایمانی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1389
مکان دفاع: دانشگاه تربیت‌معلم

 عنوان کامل پایان‌نامه:

 «بررسی مبانی فتاوای فقهی امام خمینی (ره) در رابطه با مالکیت و استفاده از انفال به‌ویژه معادن در قبل و بعد از انقلاب اسلامی»

 چکیده:

 انفال شامل زمین‌های موات، اموالی که بدون خونریزی به دست آیند، کوه‌ها، جنگل، دره‌ها، سواحل رودخانه‌ها و دریاها و معادن و...است. در مورد مالکیت معادن سه نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده‌اند که معادن جزء مباحات است. گروهی می‌گویند از ملک تبعیت می‌کند و بر طبق قول سوم کل معادن از انفال است؛ که قول مختار این است که معادن اعم از ظاهری و باطنی مطلقاً جزء انفال است. امام خمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی معتقد بودند که معادن (حتی نفت و...) با پرداخت خمس به مالکیت افراد حقیقی درمی‌آید ولی بعد از انقلاب اسلامی معادن را به دو دسته‌ی بز رگ و کوچک تقسیم کردند و معادن بزرگ مثل نفت را از مالکیت افراد خارج دانستند و با مراعات سایر احکام و حقوق فرد دولت را مالک آن دانستند. این تغییر فتوا اولاً دارای ادله و مبانی فقهی است و ثانیاً به خاطر تأثیر حکومت در شناخت احکام و اجتهاد است.

کلیدواژه‌ها: مالکیت، انفال، فیء.

 مقالات مرتبط:

 تأثیر حکومت سیاسی بر حکم فقهی استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه شیعه، محمد امین فرد، زینب مشکانی، حکومت اسلامی، پاییز 1392، شماره 69، (26 صفحه، از 31 تا 56)، (علمی _ پژوهشی).
فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در سه فصل ارائه شده است:
فصل اول: «کلیات»
* پیشینه‌ی تحقیق
* مالکیت
* تعریف انفال
* فیء
* غنیمت
فصل دوم: «مصادیق انفال»
* زمین‌های موات
* اموالی که بدون جنگ و خونریزی از کفار مسلمانان می‌رسد
* کوه‌ها، جنگل‌ها و دره‌ها
* سواحل دریاها و رودخانه‌ها
* زمین‌های بدون مالک
* قطایع و صفایای پادشاهان که در جنگ به دست مسلمانان افتاده است
* ارث بدون وارث
* آنچه امام از غنیمت جنگی برمی‌گزیند
* غنائم به دست آمده از جنگی که بدون اذن امام واقع شده است
* معادن
فصل سوم: «مالکیت انفال، تصرف در انفال»
* مالکیت انفال در دوران حضور معصوم (ع)
* حکم تصرف در انفال در دوران حضور معصوم (ع)
* مالکیت انفال در دوران غیبت معصوم (ع)
* حکم تصرف در انفال در دوران غیبت
نتیجه‌ی کلی.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط