• امام حسن (ع) : ما تَشاوَرَ قَوْمٌ إِلاّ هُدُوا إِلى رُشْدِهِمْ؛
    هیچ قومى با همدیگر مشورت نكنند، مگر آن‌که به رشد خود هدایت شوند.
    تحف العقول ص 233