اطلاعات تکميلي

 • نویسنده علی ایمان‏‌پرست
 • اساتید راهنما منصور پهلوان
 • اساتید مشاور مجید معارف
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1390
 • مکان دفاع دانشگاه علوم حدیث

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده محمدعلی اسکندری
 • اساتید راهنما رضا برنجکار
 • اساتید مشاور محمدتقی سبحانی
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1390
 • مکان دفاع دانشگاه قرآن و حدیث

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده یوسف مکتوبیان
 • اساتید راهنما محمدتقی سبحانی
 • اساتید مشاور سید کاظم طباطبایی
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1391
 • مکان دفاع دانشگاه قرآن و حدیث

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده مجید مصباح
 • اساتید راهنما محمدتقی سبحانی
 • اساتید مشاور سید علیرضا حسینی شیرازی
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1391
 • مکان دفاع دانشگاه قرآن و حدیث

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده سید احمد حسینی بهارانچی
 • اساتید راهنما محمدتقی سبحانی
 • اساتید مشاور سید محمدکاظم طباطبایی
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1390
 • مکان دفاع دانشگاه قرآن و حدیث

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده محمدحسین منتظری
 • اساتید راهنما محمد تقی سبحانی
 • اساتید مشاور سید محمدکاظم طباطبایی
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1390
 • مکان دفاع دانشگاه قرآن و حدیث

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده مهناز طاهر قلی
 • اساتید راهنما امیر توحیدی
 • اساتید مشاور محمدرضا آرام
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1390
 • مکان دفاع دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده علیرضا شمس الدین نژادمطلق
 • اساتید راهنما سید احمدرضا شاهرخی
 • اساتید مشاور غلامحسین روحی سراجی
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1392
 • مکان دفاع دانشگاه قم

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده فاطمه زهرا فقیه خراسانی
 • اساتید راهنما اقدس یزدی
 • اساتید مشاور فرح رامین
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1391
 • مکان دفاع دانشگاه قم

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده رضا گیلانی
 • اساتید راهنما احمد بهشتی
 • اساتید مشاور سید محمود موسوی
 • مقطع دکتری
 • سال دفاع 1390
 • مکان دفاع دانشگاه باقرالعلوم (ع)

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده زینب آزادمقدم
 • اساتید راهنما سید مرتضی حسینی شاهرودی
 • اساتید مشاور عزیزالله فیاض صابری
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1390
 • مکان دفاع دانشگاه فردوسی

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده حمیدرضا نوری
 • اساتید راهنما مصطفی محقق داماد
 • اساتید مشاور علی نصیری، هاشم هاشم‌زاده هریسی
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1393
 • مکان دفاع دانشگاه معارف اسلامی قم

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده روح‌الله شهیدی
 • اساتید راهنما محمدعلی مهدوی راد
 • اساتید مشاور محمدکاظم رحمان ستایش، سید رضا مؤدب
 • مقطع دکتری
 • سال دفاع 1392
 • مکان دفاع دانشگاه قم

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده محسن ابراهیمی
 • اساتید راهنما محمدهادی معرفت
 • اساتید مشاور مصطفی محقق داماد
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1362
 • مکان دفاع دانشگاه قم

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده منصف علی مطهری
 • اساتید راهنما محمدعلی داعی نژاد
 • اساتید مشاور محمدرضا موسوی فراز
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1385
 • مکان دفاع جامعه المصطفی العالمیه

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده زهره مؤمنی
 • اساتید راهنما علی حسن بگی
 • اساتید مشاور محمدرضا قاسمی
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1392
 • مکان دفاع دانشگاه اراک

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده سید حبیب بخارایی زاده
 • اساتید راهنما غلامحسین اعرابی
 • اساتید مشاور سید رضا مؤدب، مسام داوری
 • مقطع دکتری
 • سال دفاع 1390
 • مکان دفاع دانشگاه قم

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده محمدرحیم یزدانی
 • اساتید راهنما محمد مزیدی
 • اساتید مشاور بابك شمشیری
 • مقطع دکتری
 • سال دفاع 1385
 • مکان دفاع دانشگاه شیراز

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده سید اصغر غضنفری
 • اساتید راهنما احمد عابدی
 • اساتید مشاور ناصر رفیعی
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1384
 • مکان دفاع دانشگاه اصول‌الدین

اطلاعات تکميلي

 • نویسنده اكبر منتشلو
 • اساتید راهنما محمدحسن قدردان قرا ملکی
 • اساتید مشاور محمد محمدرضایی
 • مقطع فوق لیسانس
 • سال دفاع 1391
 • مکان دفاع دانشگاه معارف اسلامی
صفحه1 از2