w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: مهیار خانی مقدم، سید عبدالرسول حسینی زاده، محبوبه عربی
منتشر شده در: آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: پاییز و زمستان 1397/ شماره 2

چکیده

به نظرمی‌رسد کارکردهای تربیتی زیارت‌نامة‌های معصومان، می‌تواند زائران را به افزایش غنای بینشی، گرایشی و کُنشی در مسیر عبودیّت الهی، رهنمون نمایند. از جمله زیارتنامه‌های مأثور که فرازهای آن، موجب درونی‌سازی مفاهیم تربیتی می‌شود، زیارت‌نامه حضرت زهرا(س) است که محور محتوای آن، بر لزوم تبعیت از آن حضرت دلالت دارد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته، درصدد است بر اساس تحلیل فرازهای زیارت‌نامة مأثور حضرت زهرا (س) به این سئوالات پاسخ دهد: چه آموزه‌های تربیتی ناظر به شرایط تبعیت از آن حضرت به دست داده می‌شود؟ تحلیل آموزه‌های تربیتی ناظر به نتایج تبعیّت از آن حضرت، چه نکات تربیتی را در برخواهند داشت؟ بر اساس نتایج پژوهش، شاخص‌ترین نکته‌های تربیتی ناظر به شرایط تبعیّت از حضرت زهرا(س) شامل شناخت لزوم تصدیق حضرت زهرا(س) در کنار محبت به ایشان، پایبندی به صبر در تبعیت از حضرت و محوریت‌بخشیدن به حضرت در تعاملات با دیگران است. همچنین شاخص‌ترین نکته-های تربیتی ناظر به نتایج تبعیّت از آن حضرت، شامل شناخت پاکیزه شدن بهره‌مندی از ولایت حضرت زهرا(س)، ، الحاق به اهل‌بیت(ع) و بهره‌مندی از عنایات الهی است.

کلیدواژه‌ها: حضرت زهرا(س)، زیارت‌نامه، ولایت پذیری، تبعیّت، نکات تربیتی

 

pdf دانلود مقاله تحلیل نکات تربیتی زیارت‌نامة مأثور حضرت زهرا(س)پیرامون شرایط و نتایج تبعیّت از ایشان (403 KB)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط