• امام صادق (ع) : مَن لَم يملِک غَضَبَهُ لَم يملِک عَقلَهُ
    هر آنکه بر غضب خود چيره نشود، بر عقل خود اختياري ندارد.
    کافي، ج 2، ص 305


  • عنوان
  • نویسنده
  • اساتید راهنما
  • اساتید مشاور
  • سال و مکان دفاع
صفحه1 از2